Voľte za zvieratá

8. júna budeme vo voľbách do Európskeho parlamentu rozhodovať aj o osudoch miliárd zvierat v EÚ – o primátoch priamo z divočiny trpiacich vo výskumných laboratóriách, líškach zúfalo snažiacich sa prehrýzť z malých klietok kožušinových fariem či teliatkach odtrhnutých od mám, kolabujúcich počas dlhých transportov.

Aj vy rozhodnete o tom, či sa do Európskeho parlamentu dostanú kandidáti a kandidátky, ktorí/é na zvieratá nezabudnú a budú pracovať v ich prospech.

Pozrite si zoznam kandidátov a kandidátok, ktorí/é prijali sľub pre zvieratá a tým sa zaviazali, že v prípade svojho zvolenia budú presadzovať 10 bodov ochrany zvierat.

Čo pre zvieratá žiadame?

Žiadam, aby Komisia bezodkladne predložila právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, a to bez kompromisov a ústupkov. Očakávam ambiciózne, humánne a pokrokové návrhy a chcem, aby obsahovali zákaz klietok a ďalších krutých poľnohospodárskych praktík, ako aj lepšiu ochranu kurčiat chovaných na mäso a nosníc. Zistiť viac.

Žiadam, aby Komisia zaviedla humánnejšie pravidlá na prepravu zvierat. Požadujem postupný úplný zákaz exportu živých zvierat a prepravy zraniteľných zvierat a tiež prísnejšie časové obmedzenia transportu pre každé zviera. Zistiť viac.

Je najvyšší čas zabezpečiť dobré životné podmienky rýb chovaných na farmách, a to počas chovu, prepravy a usmrcovania. Potrebné je tiež zvýšiť welfare druhov, ktoré sú lovené vo voľnej prírode a zakázať zavedenie farmového chovu chobotníc. Zistiť viac.

Žiadam, aby spoločná poľnohospodárska politika podporovala udržateľnú produkciu potravín, ktorej základom sú dobré životné podmienky zvierat. Budem bojovať za politiku EÚ, ktorá podporuje plynulý prechod na zdravšiu, šetrnejšiu a udržateľnejšiu výrobu potravín. Zistiť viac.

Dovážané výrobky živočíšneho pôvodu musia spĺňať rovnaké normy ako produkty vyrábané v Európskej únii. Zistiť viac.

Musíme využiť všetky dostupné znalosti, aby sme našli spôsoby, ako znížiť a nahradiť používanie zvierat vo výskume, povinných testoch a pri vzdelávaní. Komisia musí zaviesť jasné stratégie na urýchlenie tohto procesu. Zistiť viac.

Žiadam, aby Komisia navrhla opatrenia na zlepšenie welfare a ochrany voľne žijúcich zvierat, vrátane zavedenia „pozitívneho zoznamu“ druhov, ktoré možno legálne chovať ako domácich spoločníkov, a prísnejších pravidiel pre chov zvierat v zajatí. Som presvedčený (-á), že je nevyhnutné, aby sme prijali pravidlá pre humánnejšie a udržateľnejšie spolužitie s voľne žijúcimi zvieratami. Zistiť viac.

Je načase ukončiť krutú prax chovu zvierat na kožušiny a zakázať predaj produktov z kožušinových fariem na európskom trhu v súlade s prianím miliónov občanov a občianok EÚ. Zistiť viac.

Chcem posilniť návrh nového Nariadenia Komisie o spoločenských zvieratách. Chcem zastaviť zlé chovateľské praktiky, zabezpečiť zdravie a pohodu zvierat počas prepravy, riešiť nelegálny obchod so zvieratami a prísnejšiu kontrolu online predaja a inzercie zvierat. Zistiť viac.

Je čas skoncovať s nečinnosťou a zabezpečiť zvieratám lepšiu budúcnosť. Som presvedčený (-á), že komisár/komisárka EÚ pre dobré životné podmienky zvierat by venoval/a problematike welfare zvierat konečne pozornosť, ktorú si zaslúži. Zistiť viac.

Prečo je dôležité prísť 8. júna k voľbám?

Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu budú počas dlhých 5 rokov formovať a prijímať zákony pre nás aj pre zvieratá. Táto legislatíva je záväzná pre všetky členské štáty, svojím hlasom teda rozhodujete o budúcnosti miliárd zvierat na Slovensku a v celej Únii. 

Príďte 8. júna voliť a dajte svoj hlas tým, ktorí/é sa zaviazali byť hlasom zvierat. Nezabudnite na to, že musíte voliť na Slovensku, zo zahraničia to nie je možné. Voľte za zvieratá 2024!

Informujte ma o novinkách

Ak sa zaregistrujete na stránke, dáme Vám vedieť o všetkých novinkách, ktoré sa udejú v kampani (napr. to, ak sa ku kampani pridá nový kandidát alebo kandidátka), a budete mať šancu zabojovať za zvieratá aj v budúcnosti. Viac informácií o tom, ako budeme svedomito hospodáriť s Vašimi údajmi nájdete v ochrane súkromia organizácie Humánny pokrok a Sloboda zvierat.

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a úcty k ľudskej dôstojnosti. Tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť žien a mužov.“ Vyhradzujeme si právo zrušiť profil uchádzača, ak budeme informovaní o akomkoľvek minulom alebo súčasnom diskriminačnom vyhlásení.

Zvieratám môžete pomôcť aj výberom toho, čo máte na tanieri. Vyskúšajte dnes ochutnať niečo rastlinné!

Kandidáti a kandidátky, ktorí/é prijali sľub pre zvieratá

(pre zobrazenie všetkých je možné zoznam posúvať doľava a doprava)

they signed the pledge...

Nenechajte si ujsť novinky o tejto kampani

Ak sa zaregistrujete na stránke, dáme Vám vedieť o všetkých novinkách, ktoré sa udejú v kampani (napr. to, ak sa ku kampani pridá nový kandidát alebo kandidátka), a budete mať šancu zabojovať za zvieratá aj v budúcnosti. Viac informácií o tom, ako budeme svedomito hospodáriť s Vašimi údajmi nájdete v ochrane súkromia organizácie Humánny pokrok a Sloboda zvierat.